محمدرضا شجریان

آهنگساز | خواننده
۰
شما
۱۰/ ۹.۰
۷
سلبریتی‌های مشابه
علیرضا طلیسچی علی اصحابی محسن یگانه میلاد درخشانی پرویز مشکاتیان مجید خراطها مرتضی پاشایی محمد اصفهانی همایون شجریان
دنبال کنندگان
۱ نفر
صفحات محمدرضا شجریان
فعالیت حرفه‌ای
۲۴ دی ۱۳۹۶
فریاد دردناک
پرهام عسگری پور
به خوانندگی محمدرضا شجریان در قطعه موسیقی فریاد دردناک چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۸.۵ /۱۰
۲
فعالیت حرفه‌ای
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
طریق عشق
به آهنگسازی محمدرضا شجریان در آلبوم طریق عشق چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
طریق عشق
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم طریق عشق چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۱۰.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۳۱ شهریور ۱۳۹۴
گلچهره مپرس (ریمیکس)
مسلم رسولی
به خوانندگی محمدرضا شجریان در قطعه موسیقی گلچهره مپرس (ریمیکس) چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۹.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
بیداد (همایون)
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم بیداد (همایون) چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۸.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
چهره به چهره
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم چهره به چهره چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
غوغای عشقبازان
به آهنگسازی محمدرضا شجریان در آلبوم غوغای عشقبازان چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
مرغ خوش خوان
محمدرضا شجریان | گروه شهناز
به آهنگسازی محمدرضا شجریان در آلبوم مرغ خوش خوان چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
آهنگ وفا
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم آهنگ وفا چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
همایون مثنوی
محمدرضا شجریان | منصور صارمی
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم همایون مثنوی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
راست پنجگاه
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم راست پنجگاه چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم معمای هستی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
چشمه نوش
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم چشمه نوش چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
عشق داند
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم عشق داند چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۹.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
غوغای عشقبازان
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم غوغای عشقبازان چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۱۰.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
مرغ خوش خوان
محمدرضا شجریان | گروه شهناز
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم مرغ خوش خوان چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۸ دی ۱۳۹۳
ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ
محمدرضا شجریان | فرامرز پایور | داریوش پیرنیاکان
به آهنگسازی محمدرضا شجریان در آلبوم ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
به آهنگسازی محمدرضا شجریان در آلبوم فریاد چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۸ دی ۱۳۹۳
آه باران
محمدرضا شجریان | مزدا انصاری | فخری ملک پور
به آهنگسازی محمدرضا شجریان در آلبوم آه باران چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۸ دی ۱۳۹۳
ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ
محمدرضا شجریان | فرامرز پایور | داریوش پیرنیاکان
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۸ دی ۱۳۹۳
بوی باران
محمدرضا شجریان | حسین یوسف زمانی
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم بوی باران چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۸ دی ۱۳۹۳
رندان مست
محمدرضا شجریان | گروه شهناز
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم رندان مست چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم فریاد چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۸ دی ۱۳۹۳
شب، سکوت، کویر
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم شب، سکوت، کویر چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم ساز خاموش چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم زمستان است چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۸ دی ۱۳۹۳
آه باران
محمدرضا شجریان | مزدا انصاری | فخری ملک پور
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم آه باران چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۸ دی ۱۳۹۳
پیوند مهر
محمدرضا شجریان | فرهنگ شریف
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم پیوند مهر چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۸ دی ۱۳۹۳
بهاریه
به خوانندگی محمدرضا شجریان در آلبوم بهاریه چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۷ دی ۱۳۹۳
آسمان عشق
به آهنگسازی محمدرضا شجریان در آلبوم آسمان عشق چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰