همایون شجریان

نوازنده | آهنگساز | مهندس صدا | خواننده
۰
شما
۱۰/ ۶.۶
۱۵
سلبریتی‌های مشابه
شهرام ناظری پرویز مشکاتیان پیمان یزدانیان کیهان کلهر مرتضی احمدی حمید هیراد مصطفی پاشایی حمید عسکری حافظ ناظری
دنبال کنندگان
۲ نفر
صفحات همایون شجریان
فعالیت حرفه‌ای
۱ فروردین ۱۳۹۷
نوروز
به خوانندگی همایون شجریان در قطعه موسیقی نوروز چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۶.۵ /۱۰
۲
فعالیت حرفه‌ای
۱ فروردین ۱۳۹۷
نوروز خوانی
به خوانندگی همایون شجریان در قطعه موسیقی نوروز خوانی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۲۴ دی ۱۳۹۶
فریاد دردناک
پرهام عسگری پور
به خوانندگی همایون شجریان در قطعه موسیقی فریاد دردناک چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۶.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۹ آبان ۱۳۹۶
امشب کنار غزلهای من بخواب
همایون شجریان | فردین خلعتبری
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم امشب کنار غزلهای من بخواب چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۶.۵ /۱۰
۲
فعالیت حرفه‌ای
۲۰ شهریور ۱۳۹۶
بار دگر فراموشی
به خوانندگی همایون شجریان در قطعه موسیقی بار دگر فراموشی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۸.۰ /۱۰
۲
فعالیت حرفه‌ای
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
خلیج پارس
به خوانندگی همایون شجریان در قطعه موسیقی خلیج پارس چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۶.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۲۴ آبان ۱۳۹۴
خداوندان اسرار
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم خداوندان اسرار چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۶.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۱۷ شهریور ۱۳۹۴
شوق نامه ۴۲/۳
همایون شجریان | محمدرضا درویشی
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم شوق نامه ۴۲/۳ چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۷.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۱۷ شهریور ۱۳۹۴
شوق نامه ۴۲/۲
همایون شجریان | محمدرضا درویشی
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم شوق نامه ۴۲/۲ چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۶.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۱۷ شهریور ۱۳۹۴
شوق نامه ۴۲/۱
همایون شجریان | محمدرضا درویشی
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم شوق نامه ۴۲/۱ چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۶.۰ /۱۰
۲
فعالیت حرفه‌ای
۱۳ اسفند ۱۳۹۳
مستور و مست
همایون شجریان | ژانو باغومیان
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم مستور و مست چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۷.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
شب جدایی
همایون شجریان | مزدا انصاری
به نوازندگی همایون شجریان در آلبوم شب جدایی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
شوق دوست
همایون شجریان | محمدجواد ضرابیان
به نوازندگی همایون شجریان در آلبوم شوق دوست چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
با ستاره ها
همایون شجریان | محمدجواد ضرابیان
به نوازندگی همایون شجریان در آلبوم با ستاره ها چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
نسیم وصل
همایون شجریان | محمدجواد ضرابیان
به نوازندگی همایون شجریان در آلبوم نسیم وصل چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
خورشید آرزو
همایون شجریان | سعید فرج پوری
به آهنگسازی همایون شجریان در آلبوم خورشید آرزو چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۷.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
نقش خیال
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم نقش خیال چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
شب جدایی
همایون شجریان | مزدا انصاری
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم شب جدایی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
شوق دوست
همایون شجریان | محمدجواد ضرابیان
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم شوق دوست چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
با ستاره ها
همایون شجریان | محمدجواد ضرابیان
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم با ستاره ها چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
نسیم وصل
همایون شجریان | محمدجواد ضرابیان
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم نسیم وصل چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
آب، نان، آواز
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم آب، نان، آواز چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
چه آتش ها
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم چه آتش ها چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
خورشید آرزو
همایون شجریان | سعید فرج پوری
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم خورشید آرزو چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
ای جان جان بی من مرو
همایون شجریان | سعید فرج پوری
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم ای جان جان بی من مرو چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۱۰ دی ۱۳۹۳
قیژک کولی
همایون شجریان | حمید متبسم
به خوانندگی همایون شجریان در آلبوم قیژک کولی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
به نوازندگی همایون شجریان در آلبوم شب وصل چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
آهنگ وفا
به نوازندگی همایون شجریان در آلبوم آهنگ وفا چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
به نوازندگی همایون شجریان در آلبوم معمای هستی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰
فعالیت حرفه‌ای
۹ دی ۱۳۹۳
غوغای عشقبازان
به نوازندگی همایون شجریان در آلبوم غوغای عشقبازان چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۰ /۱۰
۰