محمدرضا هدایتی

آهنگساز | خواننده
۰
شما
۱۰/ ۳.۳
۱۵
سلبریتی‌های مشابه
محمدرضا شجریان رحیم شهریاری کیهان کلهر سالار عقیلی کارن همایونفر محمدرضا لطفی حافظ ناظری حامد همایون محسن یگانه
دنبال کنندگان
۲ نفر
صفحات محمدرضا هدایتی
فعالیت حرفه‌ای
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
واست پروانه می شم
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی واست پروانه می شم چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۲.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
عشق پنهونی
به آهنگسازی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی عشق پنهونی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۴.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
دیگه فکر من نباش
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی دیگه فکر من نباش چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۶.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
از تو که حرف می زنم
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی از تو که حرف می زنم چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۳.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
عشق پنهونی
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی عشق پنهونی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۳.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
دلبسته
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی دلبسته چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۳.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
تو از من سیری
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی تو از من سیری چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۴.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
آخرین ستاره
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی آخرین ستاره چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۳.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
روزای دلتنگی
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی روزای دلتنگی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۲.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
کاشکی زمستون نبودم
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی کاشکی زمستون نبودم چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۴.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
دلم بیقراره
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی دلم بیقراره چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۴.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
بریم زیر بارون
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی بریم زیر بارون چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۴.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
تو باشی
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی تو باشی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۲.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
بارونی
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی بارونی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۳.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
۵ اسفند ۱۳۹۲
تو خونسردی
به خوانندگی محمدرضا هدایتی در قطعه موسیقی تو خونسردی چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۳.۰ /۱۰
۱