اکبر عبدی

بازیگر
۰
شما
۱۰/ ۹.۴
۴۹
سلبریتی‌های مشابه
امیرحسین آرمان پارسا پیروزفر صابر ابر اشکان خطیبی مهدی پاکدل ساعد سهیلی حمید جبلی جهانگیر الماسی سعید روستایی
دنبال کنندگان
۲ نفر
صفحات اکبر عبدی
فعالیت حرفه‌ای
به بازی اکبر عبدی در فیلم قندون جهیزیه چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۱۰.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
به بازی اکبر عبدی در فیلم جا به جا چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۱۰.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
به بازی اکبر عبدی در فیلم عملیات مهد کودک چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۱۰.۰ /۱۰
۱
فعالیت حرفه‌ای
به بازی اکبر عبدی در فیلم یکی برای همه چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۹.۵ /۱۰
۲
فعالیت حرفه‌ای
به بازی اکبر عبدی در فیلم چشمک چه امتیازی می‌دهید؟
۰
شما
۱۰.۰ /۱۰
۱